main.html

Releváns honlap tartalom marketing. A keresőoptimalizálás (SEO) Arvisura-elmélete és gyakorlata: Metatézisek és Transzmutációk. Kulcsszavas kontextus és kreatív linképítő aranylemez

Arvisura Seo Web


Hotel Arvisura a Kárpátokban

arvisura-hotel.jpgA fenyvesekkel vadregényes Kárpátok egyik kitüntetett pontján nyílt meg a csészealj formájú Hotel Arvisura. A "Hotel" persze enyhe túlzás, a különleges építményben egyetlen apartman található, ezt viszont minden luxussal ellátták az építtetők. A helyszín pedig nem más, mint az a tisztás, ahová 1903-ban egy UFÓ leereszkedett és a ruszinoknak 64 aranylemezen elhozta az Arvisura Tanítást. A helyszínt a helybéli lakosok azóta is szent helyként tisztelték, nyolcévente Medvetor-ünnepet tartottak itt évtizedeken keresztül (akkor még nem számított itt ritkaságnak a barnamedve). Az eredeti történetről itt olvasható egy nem teljesen hiteles leírás: Arvisura-Ufó szállt le Kárpátalján.

A kis hotel üzemeltetői biztosak abban, hogy a létesítmény iránt lesz érdeklődés, főleg, hogy prospektusukban nem csupán kényelmes szállást, hanem bizonyos fokú beavatást is ígérnek az Arvisurákba, amelyek egyébként a kárpáti ruszinokat és magyarokat közös totem-állattól, a Csupakabrától származtatják. Ezen felül a tájékoztatóban egy olyan pont is szerepel, hogy "csillagközi próbarepülés"... Az ismertetés alatt ez áll:

Szállásfoglalás csakis telepatikus úton.

Feszty-körkép: panoráma Munkácson - csészealj alakú Arvisura-emlékhely

vereckei.jpgRakéta-forma után: csészealj

Nemrégiben újabb Arvisura-objektummal gazdagodott a Kárpát-medence.

Mint ismeretes, azokat a helyszíneket, ahová az elmúlt évszázadokban az Arvisura üzenetét aranylemezeken meghozó Csillaghajók leszálltak, emlékművekkel jelölik meg. Ezek nem csupán magára az eseményre, hanem a magyarok eredetének és őstörténetének az Arvisurákban rögzített tényeire is emlékeztetnek.

Kárpátalján eddig két ilyen szakrális Arvisura-emlékhely létesült, az egyik a rakéta-formát imitáló vereckei emlékmű, amely azt a helyet jelöli meg, ahol Álmos vezért a Szíriusz térségéből érkezett lények "elrabolták" (valójában előbb elaltatták, majd az örök életet jelentő csillagbirodalomba vitték), s egyben Árpádot megbízták azzal a magasztos feladattal, hogy az Arvisura üzenetét a kArpád-medencébe bevigye.

arvisura-feszty-korkep.jpgA második Arvisura-jel a Munkács melletti Kendereskén, annak is magaslati dombján létesült. A csészealj formájú emlékmű azért került éppen itt felállításra, mert Feszty Árpád jeles festőművészt, midőn czirka 130 esztendőkkel ezelőtt vázlatokat készített historikus munkájához, ehelyt különleges ajándékban részesült. Látván vesződéseit a primitív képrögzítő eszközökkel, az épp akkor itt landoló csillaghajósok egy korszerű digitális fényképezőgéppel lepték meg. Csoda-e, ha a csillag szó ezután a szálláshely megfelelő kiválasztására kötelezte Fesztyt. A fotózások után, ahogy azt a korabeli munkácsi lapok megírták, a piktor és különös vendégei „csengős-bongós fiákereken robogtak a Csillag-szállóba".

A "vendégek" ajándékának köszönhetően Feszty (lám, újra egy Árpád!) kitűnő fotókat készített a kilátó-ponton a tájról és ezek alapján odahaza megfesthette remek körképét.

Nemrégiben helybéli és magyarországi notabilitások részvételével került felavatásra a 130 évvel ezelőtti UFÓ alakját idéző emlékmű. Belső felületén az eredeti fotókról készített márvány-gravírozások láthatók, a fölöttük elnéző szemlélő pedig látja a tájban a képnek megfelelő domborzatot. Ugyanakkor, ha kellő mértékben aláveti magát az áhítatnak, a Hely Szellemétől közvetlenül értesülhet arról, hogy Feszty a nagy találkozás pillanatától kezdve nem csupán piktorként, hanem rovósámánként is működött és vásznaira minden munka kezdetén előbb az Arvisura üzenetét rótta fel, s csak azután vitte fel a kép látványát képező festékréteget - amint ezt a festményeiről készült korszerű röntgen-vizsgálatok meg is erősítették.

Tudomásunk szerint a következő Arvisura-emlékhely a Hoverla hegycsúcs közelében fog létesülni, ahol is száz esztendeje a ruszin és magyar nép közös eredetének Arvisura-üzenetével érkezett csészealj. Az emlékmű megtervezésére a Nemzeti Erőforrás Arvisurája már kiírta a pályázatot.

-----

Frissítés. Egy számunkra ismeretlen Arvisura-kutató teljesen abszurd állításokat tartalmazó cikkében próbálja cáfolni fenti tényállításainkat. Írását nekünk is elküldte, de szakmai okokból közlését elutasítottuk. Jellemző, hogy talált magának fórumot... Elrettentő tanulságul ide linkeljük: A vereckei emlékmű és a munkácsi Feszty-panoráma nem UFÓkat, hanem nemiszerveket ábrázol

Kárpáti Arvisura

arvisura-ufo.jpgTalán mondanunk sem kell, hogy a minden tekintetben különleges Kárpátaljának saját Arvisurája van. Ehhez az őstörténeti örökséghez nem mindennapi módon jutottunk - de hát mi történik Kárpátalján mindennapi módon? Itt még a mindennapok sem mindennapiak.

Történt ugyanis, hogy 1913-ban a zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája felett azonosítatlan repülő objektum jelent meg és ez egy mindössze tizenkét tucat lelket számláló ruszin faluban mindenki számára különösen emlékezetessé tette a Karácsonyt. Kiváltképp a Szalavarov család számára. Az esti órákban a feleség kiküldte férjét, a legjobb fejszeforgató favágó hírében álló Surát (akit fogatlan és ezért pöszén beszélő hitvese Tyurának szólított), hogy hozzon vizet az ünnepi vacsora előtti esti tisztálkodáshoz az udvari kerekeskútból. A falu papja a szomszédos házban lakott, épp Szalavarovék mellett haladt el hazatérőben egy jószolgálati útjáról (a falu szűzlányait gyóntatta sorra ilyentájt). A kárpáti anyaföldbe gyökerezett reumás lába, amikor a magasból vakító fényesség zuhant alá.

A kápráztató ragyogásban a templom hármas keresztje szinte felizzott, mellette egy kékesen vibráló ovális valami látszott haladni egyenesen Tyurááék portája fölé. A falu lakosai a nagy fényre kiszaladtak a házaikból és ragyogó szemmel tekintettek a magasba, a karácsonyi ünnepi áhítattól és a répapálinkától mélyen átitatva ugyanis semmi kétségük nem lehetett afelől, hogy a betlehemi csillagot látják. Ám nem sokáig bámészkodhattak, a jelenség mindössze néhány percig tartotta révületben a jámbor falunépet. A fénylő tányér-forma a lebegés után hirtelen felemelkedett és nagy sebességgel távozott a Szíriusz néven ismert csillag irányába. A hű hitves, Harittya Szalavarova az ámulatból eszmélve hamarosan kétségbeesetten kiáltozni kezdett a férje után, akit ezután soha nem senki nem látott a kis kárpáti faluban. A Mindenható segítségét kérő reumás lábú pópa is hiába kutatta égen és földön. Ő sem tudhatta, hogy a kárpáti tájat meglátogató UFÓ által elrabolt férfi harminc évvel később szovjet ejtőernyősként Szalaváré Tura néven fog visszatérni a Földre, hogy manysi rovósámánnak mondva magát egy erre hivatott, partizánná átképzett ózdi kohásznak átadhassa az Eurázsia legősibb népének eredetéről és történetéről szóló titkos tanítást, az úgynevezett Kárpáti Arvisurát, amely töbkarpataljai-arvisura.jpgbek között a ruszin és a magyar nép közös eredetét bizonyítja.

Az Arvisura megismerése óta mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy Kárpátalja valamennyi őslakosa ugyanattól a csodálatos ikerpár-lénytől származik, a farkánál fogva összenőtt ruszin és magyar Csupakabrától, amelyet ma totemállatként tisztelnek Kárpátalján.

süti beállítások módosítása